Kontakt China

 

Neuman Aluminium (Xinhui) Alloy Material Co., Ltd.

No.46 Jinzhou Rd.
Xinhui Economic Development Zone
Jiangmen City
Guangdong Province P.R. China, PR 529141 Xinhui
T: +86 750 636 2627
F: +86 750 636 2017

E: office@neuman-xinhui.com

 

Raufoss Automotive Components (Suzhou) Co., Ltd.

Building 10, 158 Jinshajiang Road,
New District, PR 215151 Suzhou
T: +86 512 881 69503
F: +86 512 881 69501
E: office@raufoss-china.com

 

PWG Automotive Components (Suzhou) Co., Ltd.

Building No. 10
Environmental Industrial Park No. 59
Jinshajiang Road, New District
PR 215153 Suzhou
T: +86 512 881 69502
F: +86 512 881 69501
E: office@pwg-china.com 

  

Neuman Impact Extrusion (Jiangmen) Co., Ltd.

No. 11 Baoyuan Rd.

Xinhui Economic Development Zone 

Jiangment City
Guangdong Province P.R. China, PR 529141 Xinhui
T: +86 750 636 2766
F: +86 750 636 2017

E: office@neuman-xinhui.com

 

Neuman Aluminium Austria Neuman Aluminium Strangpresswerk Neuman Aluminium Fliesspresswerk Raufoss Technology PWG