Kontakt

 

Geschäftsführung
Michael Ströhlein
T: +49 (0) 36764 818-145
F: +49 (0) 36764-818-199
mstroehlein@pwgnet.de


Christoph Renner
T: +49 (0) 36764 818-150
F: +49 (0) 36764-818-199
crenner@pwgnet.de  


VertriebT: +49 (0) 36764 8180
F: +49 (0) 36764 818-199
info@pwgnet.de
 

 

 

www.pwgnet.de

Neuman Aluminium Austria Neuman Aluminium Strangpresswerk Neuman Aluminium Fliesspresswerk Raufoss Technology PWG