Deti spoznávajú svet hliníka

Tak ako počas akcie „Deň detí v priemysle“, ktorá sa koná cez posledný školský týždeň, ako aj počas akcie „Detský týždeň biznisu“ v inštitúcii Wifi v meste St. Pölten, ktorá sa konala v rámci starostlivosti počas prázdnin, mohli deti so záujmom o techniku nahliadnuť do sveta hliníka.

 

Na oboch podujatiach ukázali deti nie len svoju remeselnú zručnosť, ale hravým spôsobom sa mohli dozvedieť a získať cenné poznatky o materiáli akým je hliník.

Zainteresované deti sa horlivo venovali veci a spoznávali, aké predmety sa dajú z hliníka vyrobiť a ako sa hliník získava. Okrem toho sme pátrali po tom, ako vzniká hliníková plechovka a prečo je hliník po oceli najdôležitejším kovovým materiálom.

Novo získané vedomosti si následne mohli dokázať v záverečnom kvíze o „hliníkového cisára“.

Highlightom spoločnej tvorivej dielne boli samozrejme vlastnoručne vyrobené píšťalky, ktoré boli hneď aj hlasno vyskúšané.