Neuman Aluminium Strangpresswerk v Marktli optimalizuje a zväčšuje viaceré oblasti

Po rozšírení techniky v nástrojárni a zväčšení expedičnej haly bolo záverečnou bodkou dokončenie nového centrálneho laboratória a administratívnych priestorov, ktoré sú už plne obsadené.

Závod sa vo všetkých oblastiach rozširoval za plnej prevádzky. Rozširovanie vytvorilo lepšie možnosti manipulácie materiálu k lisom a nové, svetlé, prirodzene osvetlené pracovné priestory pre chemické a mechanické opracovanie nástrojov.

Expedícia a laboratórium boli nanovo usporiadané a logisticky optimalizované, expedičný sklad bol zväčšený. Vznikla trojpodlažná administratívna prístavba s flexibilnými pracovnými priestormi, ktoré umožňujú ako tímovú, tak aj samostatnú sústredenú prácu. Zasadacie miestnosti boli vybudované v rôznych veľkostiach podľa potreby a vybavené najnovšou komunikačnou technikou.