Naše tímy v Mexiku

Tešíme sa, že Vám môžeme predstaviť našich pracovníkov na pracovisku Lagos de Moreno, Jalisco.

Za výrobu komponentov podvozkov zodpovedá Neuman Aluminium Raufoss Mexiko a za moderné vodiace koľajnice pre otváracie strešné systémy Neuman Aluminium PWG Mexiko.

Samotné pracovisko si zamestnanci rozdeľujú výhodne s tým, že niektoré služby je možné vykonávať ako tímovú prácu, napríklad personálny rozvoj, indistrializácia, finančníctvo, údržba, kontrola kvality a IT.