„závodu 3“ vytvorila pre Strangpressewerk Marktl, Rakúsko dodatočná plocha o rozlohe ca. 4000 m2

Pre novozískané zákazky v oblasti elektromobility sa vybudovaním „závodu 3“ vytvorila pre Strangpressewerk Marktl, Rakúsko dodatočná plocha o rozlohe ca. 4000 m2.

Nová výroba sa bude vyznačovať modernými technológiami zvárania, čistenia a mechanickými spôsobmi opracovania. Taktilná a optická meracia technika slúži na kontrolu kvality aj tých najnáročnejších výrobkov. Päť opracovacích zariadení s trinástimi 6-osími robotmi, dvomi lasermi a štyrmi zváracími prúdmi MIG je už prevažne v sériovej prevádzke a do budúcnosti vytvárajú nové pracovné miesta pre viac ako 30 zamestnancov.

Rozsiahlou sanáciou výrobných hál – od spevnenia podlahy až po zateplenie – sa vytvorili nielen technologické predpoklady pre nové zariadenia, ale aj dodatočné šatne, sprchy, toalety a tiež spoločenská miestnosť pre zamestnancov.

Zásobovanie zariadení energiou zabezpečuje rezervné napojenie stlačeného vzduchu vrátane spätného získavania tepla a novej trafostanice s výkonom 1600 kVA, ktorá je napojená priamo na vlastnú vodnú elektráreň.

Nová pultová strecha umožňuje odbavenie dvoch kamiónov v suchu.