Súťaž učňov v spolkovej krajine Dolné Rakúsko

Gratulujeme našim učňom

Mariovi Seilingerovi (2. miesto, kategória procesný technik), Christianovi Zöchlingovi (8. miesto, kategória konštrukcia strojov) a Maximilianovi Seeböckovi (4. miesto, kategória konštrukcia strojov) k vynikajúcim výsledkom v tohtoročnej súťaži učňov Landeslehrlingswettbewerb der Sparte Industrie NÖ!