Práca a kariéra

Váš kariérny štart v skupine Neuman Aluminium

Ako regionálny zamestnávateľ s medzinárodným smerovaním je naša firemná kultúra vo vysokej miere tvorená vzájomnou úctou, kolegiálnou spoluprácou ako aj rešpektom. Naše hodnoty ako lojalita, zodpovednosť a férovosť vytvárajú v celej spoločnosti pozitívnu pracovnú klímu.

Inovatívnosť a individuálne možnosti rozvoja prispievajú k trvalo udržateľnému úspechu spoločnosti.

Prečo sme takí jedineční?

Ponúkame angažovaným a flexibilným zamestnancom/zamestnankyniam veľmi dobré možnosti rozvoja doma ako aj v zahraničí. Okrem odborne náročných činností staviame v značnej miere aj na opatreniach týkajúcich sa rozvoja osobnosti. Navyše ponúkame inovačne a interdisciplinárne premýšľajúcim ľuďom veľký priestor na kreativitu.

Hľadáme...

Zamestnancov/zamestnankyne, ktorí sa identifikujú s našimi produktmi, radi by pracovali v medzinárodne pôsobiacej spoločnosti a prinášajú so sebou pracovné nasadenie ako aj zdravú mieru ochoty priložiť ruku k dielu.

Pracovníci/pracovníčky vo výrobe a odborní pracovníci/odborné pracovníčky

Ako regionálny zamestnávateľ neustále hľadáme podporu na výrobnom úseku. Nastavovači/nastavovačky strojov, pracovníci/pracovníčky v baliarni alebo odborní pracovníci sa radi môžu uchádzať o vypísané voľné miesta alebo aj z vlastnej iniciatívy.

Podklady uchádzača o zamestnanie (vlastné alebo vypracované na základe dotazníka uchádzača o zamestnanie) nám môžete poslať prostredníctvom nahrania na online portálu.

 

Kariéra s vyučením – učňovské vzdelávanie v spoločnostiach Neuman Aluminium a Prefa

Výber správneho vzdelania určuje budúce smerovanie a je to pravdepodobne najdôležitejšie rozhodnutie, ktoré je nutné urobiť v mladom veku.

Ako študent/študentka máte otvorených veľa možností osobného rozvoja. Počas učňovskej doby možno nazbierať nielen nespočetné množstvo skúseností, ale cielene podporujeme aj komplexné vzdelávanie. Nesprostredkovávame iba odborné vedomosti, ale záleží nám aj na ďalšom rozvoji osobných a sociálnych schopností.

V spoločnostiach NEUMAN Aluminium a PREFA kladieme na učňovské vzdelávanie veľký dôraz. Každý rok prijímame približne 10 nových študentov a študentiek, ktorý sú zapojený v programe duálneho vzdelávania. Aktuálne vyučujeme v priemyselnej oblasti 7 rôznych učňovských povolaní a najnovšie aj v oblasti informačných technológií (výpočtovej techniky) a podnikovej logistiky. Naša učňovská brožúra ponúka podrobný náhľad do našich učňovských povolaní.

Absolventi/absolventky a študenti/študentky

Počas prázdninovej alebo povinnej praxe máte možnosť spoznať našu spoločnosť a aktívne spolupracovať, aby ste tak položili základný kameň pre svoju neskoršiu kariéru v spoločnosti Neuman Aluminium. Tak ako pre absolventov škôl s technickým zameraním /absolventov obchodnej akadémie, tak aj pre akademikov ponúkame zaujímavé oblasti úloh, atraktívne projekty a veľa možností ďalšieho rozvoja doma a v zahraničí. U nás má zamestnanec/zamestnankyňa možnosť aktívneho spoločného tvorenia. Okrem toho poskytujeme štipendiá pre technikou nadšených študentov/študentky v duálnom vzdelávaní. Naši experti radi poskytnú pomoc aj pri diplomových prácach, resp. bakalárskych/magisterských prácach.

Experti / profesijne skúsení ľudia

Ak hľadáte novú výzvu, potom ste u nás správne. Môžete pritom využiť svoje získané know-how a priniesť nové pohľady na vec a zároveň máte šancu získať nové vedomosti. Staňte sa súčasťou inovačného, celosvetovo pôsobiaceho medzinárodného priemyselného koncernu, v ktorom dokážete cielene využiť svoje kompetencie.

Na našom pracovnom portáli môžete vyhľadávať aktuálne pracovné ponuky ako aj učňovské miesta a zároveň vyplniť online aj žiadosť o zamestnanie.

Ak by ste náhodou nenašli vhodné miesto, budeme sa tešiť na Vašu vlastnú žiadosť o zamestnanie.

Naše benefity

Naši zamestnanci/naše zamestnankyne sú pre nás dôležití a preto máme atraktívne ponuky: