Výskum & vývoj v skupine Neuman

Podľa výroku Heinricha Pierera „keby Siemens vedel, čo Siemens vie“ si Neuman stanovil cieľ, spojiť bližšie výskumných pracovníkov v rámci organizácie a prezentovať odborné znalosti o hliníku viac aj v zahraničí.

 

Prvé kroky k internacionalizácii a spájaniu sa uskutočnili v posledných rokoch prostredníctvom spolupráce s univerzitou v Trondheime a Šanghaji ako aj účasťou vo výskumnej spoločnosti Christiana Dopplera na TU vo Viedni. Prihlásením viacerých patentov za rok a pravidelnými prednáškami na medzinárodných konferenciách Neuman skupina potvrdzuje znalosti v oblasti hliníka. Iba pred pár týždňami bol vo februári 2020 prihlásený ďalší patent: bol vyvinutý nový spôsob lisovania za studena, pri ktorom EN AW 6060 (AlMgSi0,5) nadobúda mechanické vlastnosti EN AW 6082 (AlMgSi1). Ako ďalší krok usporiada Neuman/Prefa v júni 2021 vlastnú medzinárodnú konferenciu o hliníku v St. Pöltene (www.forum-aluminium.com).

Picture left: Interview v kanadskej televízii o Neumane na Medzinárodnej konferencii o hliníkových legúrach 2018 v Montreale

Picture on the right: Hlavní rečníci z Fóra Aluminium 2021 z Google, Pankl Racing a univerzít Birmingham (Anglicko), Deakin (Austrália) a Tronheim (Nórsko)