Štruktúra vlastníkov

Spoločnosť

Ako spoločnosť strednej veľkosti vyrába skupina Neuman v 10 prevádzkach v Európe, Severnej Amerike a Ázii.

Po organizačnej stránke je naša štruktúra rozdelená do piatich oblastí: Výroba kalotov, Lisovanie profilov, Lisovanie hliníka za studena, Otváracie strešné systémy a Podvozkové komponenty. Okrem iného vyvíjame riešenia pre automobilový priemysel, stavebný priemysel, elektrotechniku, bezpečnostnú techniku a pre obalový priemysel.

Skupinu Neuman Aluminium vedie spoločnosť Fried. v. Neuman.

V hlavnom sídle skupiny Neuman v obci Marktl/Lilienfeld existuje kovospracujúci priemysel už od roku 1780 a v roku 1880 bola v tejto lokalite založená spoločnosť Fried. v. Neuman. V roku 1981 prevzal skupinu Neuman podnikateľ Dr. Cornelius Grupp a vytvoril z nej medzinárodný a intenzívne expandujúci koncern.

Dnes dosahuje skupina Neuman Aluminium s približne  3.000 zamestnancami obrat vo výške okolo 570 mil. eur.

Štruktúra vlastníkov

100-percentným vlastníkom skupiny Neuman je holdingová spoločnosť CAG Holding, ktorú vlastní priemyselník Dr. Cornelius Alexander Grupp. Ako podstatné účasti drží holdingová spoločnosť CAG Holding popri skupine Neuman ešte aj skupinu Stölzle Glasgruppe.

Skupina Stölzle-Glasgruppe je popredným výrobcom bieleho, hnedého a zeleného skla pre oblasti: Zdravotníctvo, Kozmetický priemysel a Gastronómiu.