Životné prostredie

Dbáme na životné prostredie

Pri výrobe a distribúcii našich produktov sa dobrovoľne zriekame látok, ktoré zaťažujú životné prostredie a ohrozujú zdravie ako aj energeticky náročných procesov, pokiaľ nie je ich využitie potrebné z technických, akostných, alebo iných nevyhnutných dôvodov.

Pretože energia je pre nás znakom kvality, pochádza značný podiel v obci Marktl využívanej energie z vlastných podnikových vodných elektrární.

Hliník je multifunkčný a ľahko recyklovateľný materiál s dlhou životnosťou. Hliníkom možno v stavebníctve a dopravnom priemysle, v strojárstve, elektrotechnike a v mnohých ďalších oblastiach realizovať riešenia, ktoré trvalo a efektívne šetria energie. Dokonca aj po uplynutí doby použitia ukazuje hliník svoje výhody: Všetky diely z hliníka možno šetrne k zdrojom a bez straty recyklovať a potom opäť použiť niekde inde.

V ročnom výkaze 2016 sme pre závod Marktl vypracovali správu o trvalej udržateľnosti. Výpis z neho nájdete v sekcii Downloads.