OBRÁBANIE A TVAROVANIE PROFILOV – OTVÁRACIE STREŠNÉ SYSTÉMY

Obrábanie a tvarovanie profilov

PWG Profilrollen-Werkzeugbau GmbH v obci Neuhaus-Schierschnitz je našim dcérskym podnikom, ktorý túto technológiu používa.

Spolu s našimi závodmi v Číne a Mexiku vyvíjame pre našich zákazníkov inovačné produkty pre otváracie strešné systémy.

Garantujeme kooperačné, spoľahlivé a transparentné partnerstvo od vzorového dielu cez sériovú výrobu až po zásobovanie náhradnými dielmi.

Produkty

 • Vodiace koľajnice pre otváracie strešné systémy na plnoautomatických výrobných linkách s nasledujúcimi výrobnými operáciami:
  • Ohýbanie, razenie, vysekávanie, frézovanie, odihlovanie, eloxovanie, montáž.
 • Upínacie strmene + držiaky ohýbané vo tvare 2 D alebo 3 D, pre skladacie strechy kabrioletov, výrobnými operáciami:
  • Ohýbanie, frézovanie, eloxovanie, montáž.
 • Pridržiavacie lišty tesnení v tvare 2 D alebo 3 D pre skladacie strechy kabrioletov výrobnými operáciami:
  • Vydúvanie/ohýbanie, frézovanie.
 • Diagonálne výstuhy pre oblasť náprav v tvare 3 D výrobnými operáciami:
  • Ohýbanie, frézovanie, montáž.
 • Nárazový doraz ako zváraný dielec výrobnými operáciami:
  • Vysekávanie, zváranie.
 • Krycie rámy v tvare U ohnuté na upevnenie vnútorného poťahu strechy
  • Ohýbanie, frézovanie, eloxovanie, montáž.

*Výrobné operácie sa v závislosti od požiadaviek na dizajn odlišujú

Priebeh procesu

Naša hlavná prevádzka v obci Neuhaus-Schierschnitz je v dodávateľskom priemysle pre sektor Automotive po celom svete známa ako špecialista na obrábanie hliníkových profilov.

Výroba zahŕňa techniky razenia, vysekávania a frézovania na výlučne k tomu skonštruovaných technických zariadeniach. Okrem toho využívame technológiu 2-rozmernej a 3-rozmernej techniky ohýbania. V porovnaní s bežnými technikami ohýbania umožňuje tvárnenie už hotovo ofrézovaných hliníkových profilov značnú úsporu materiálu, a to pri zachovaní stálej kvality.

Veľmi komplexné a plnoautomatizované výrobné zariadenia pre celé konštrukčné skupiny patria takisto do výrobného spektra ako aj individuálna výroba malých množstiev. Aby sme dokázali z jednej ruky ponúknuť konštrukčné skupiny pripravené k montáži, vykonávame spolu s našimi strategickými partnermi aj zváracie a montážne práce ako aj práce povrchovej úpravy.

Vyznačujeme sa nasledovným

Spoločnosť PWG je na zákazníka orientovaný, flexibilný a spoľahlivý partner v oblasti tvorby hodnôt, počnúc vzorovým dielom až po ukončenie sériovej výroby.

Vďaka kompetencii našich zamestnancov, nepretržitej optimalizácii procesov a hospodárnej výrobe vo veľmi úzkych rozsahoch tolerancie ponúkame komponenty a konštrukčné skupiny pre automobily pripravené k montáži.

Výhody pre vás

Garantujeme včasné vývojové služby v interdisciplinárnych projektových tímoch a ponúkame našim zákazníkom individuálne riešenia.

Ďalšie informácie nájdete na našej domovskej stránke PWG

Na stránku PWG