Výroba kalotov:

Od začiatku to najlepšie

Ponúkame pre Vás komplexné riešenia z hliníka

Skupina Neuman Aluminium je globálnym partnerom pre riešenia z hliníka vysokej kvality.

So 17 výrobnými prevádzkami a cca 3 000 zamestnancami a zamestnankyňami po celom svete pokrývame celú výrobu v našich vlastných závodoch. Naše hliníkové diely nájdete v automobilovom, obalovom a elektrotechnickom priemysle, ako aj v stavebníctve, strojárstve a pyrotechnike.

Smerodajné pre automobily

Kvalitné hliníkové kaloty od spoločnosti Neuman tvoria základ pre finálne produkty vysokej kvality.  Preto ich využívajú aj mnohí poprední výrobcovia automobilov. Naše kaloty nachádzajú svoje uplatnenie v telesách airbagov a parkovacích senzoroch ako aj v chladiacich telesách pre elektronické zariadenia a LED.

Pevnosť pre obaly

Pre naše presné kaloty používame výlučne suroviny vysokej kvality. Z tohto dôvodu nám dôverujú aj mnohí zákazníci z obalového priemyslu. Ich využitie pritom siaha od hliníkových túb pre zdravotnícke výrobky cez cigaretové puzdrá až po tuby pre potraviny, kozmetiku a aerosólové dózy.

Precíznosť pre elektroniku

Sme jedným z najväčších výrobcov kalotov na svete. Náš východiskový materiál vysokej kvality spracovávame ďalej prostredníctvom pretláčania za studena a kaloty dokážeme prispôsobiť špeciálnym požiadavkám zákazníkov. Na to sa neustále spoliehajú aj zákazníci z elektrotechnického priemyslu.

Vyznačujeme sa nasledovným

Skupina Neuman Aluminium patrí k najväčším výrobcom hliníkových kalotov na svete. Našich domácich ako aj medzinárodných zákazníkov podporujeme inovačnými riešeniami, vyznačujeme sa najvyššou precíznosťou, maximálnou flexibilitou a absolútnym dodržiavaním lehôt.

Výhody pre vás

  • Dlhoročné skúsenosti čo sa týka výroby kalotov
  • Najvyššie štandardy kvality (100% kontrola hliníkového pásu, čapov a tyčí)
  • Špecializované výrobné prevádzky s najmodernejšími technológiami
  • Výroba a pripravenosť k dodaniu „priamo na mieste“ (Európa a Ázia)
  • Vysoká odbornosť v oblasti vývoja vďaka spolupráci zo zákazníkmi (obalový, elektronický a automobilový priemysel)
Neuman Aluminium Butzen beim fluessigen Aluminium wird die Aluminiumkraetze entfernt
1.

TAVENIE

Primárny hliník a triedený hliníkový šrot sa roztavia v tavnej peci.

2.

ODLIEVANIE A VALCOVANIE

Kvapalný hliník sa odleje do súvislého pásu. Na dosiahnutie požadovanej hrúbky kalotov sa hliníkový pás najprv lisuje za tepla a potom za studena.

3.

VYSEKÁVANIE A TEPELNÉ SPRACOVANIE

Z hotového pásu sa razia požadované tvary kalotov (štandardné a individuálne). Potom nasleduje tepelné spracovanie v homogenizačných peciach.

4.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A LOGISTIKA

V poslednom kroku opracujeme povrch kalotov podľa požiadaviek zákazníkov: lesklý, opieskovaný alebo leštený omieľaním. Potom nasleduje balenie a logistika – v závislosti od požiadaviek zákazníkov.

Ľahký materiál, tvrdé fakty

Pretože nie je hliník ako hliník, nájdete na tomto mieste všetky technické detaily, množstvo certifikácií, pečate kvality a ďalšie zaujímavé fakty, ktoré si môžete prečítať alebo stiahnuť.

Informujte sa teraz